Falco.sk

je bezpečnostná služba zaoberajúca sa ochranou majetku a osôb.

Sme uniformovaná bezpečnostná služba dbajúca na slušivý vzhľad svojich zamestnancov a dodržiavanie zákonov Slovenskej Republiky. Poskytujeme 24 hodinovú ochranu. Pre kvalitu našich služieb neposkytujeme ochranu nad rámec svojich možností.
Vekový priemer zamestnancov SBS Falco.sk je 40 rokov. Jedenkrát ročne vykonávame fyzické previerky svojich zamestnancov a tým garantujeme dobrý fyzický a psychický stav.

Pri fyzickej ochrane montujeme do objektov zabezpečovacie zariadenia a tak chránime objekty aj mimo pravidelných obchôdzok. V prípade akéhokoľvek pohybu v chránenom objekte pracovník, ktorý vykonáva službu preverí toto narušenie.

Ako doplnkovú službu klientom, ktorým poskytujeme fyzickú ochranu ponúkame napojenie ním vybraného objektu na zásahovú skupinu. Napájanie objektov na zásahovú skupinu zabezpečujeme iba ak sme schopní doraziť zo základne k napojenému objektu do piatich minút. (Výnimky sa povoľujú len po dohovore s majiteľom napojeného objektu )

Ochranu osôb vykonávame fyzicky alebo prostredníctvom zásahovej skupiny