Služby:

- ochrana osôb
- ochrana majetku
- preprava finančnej hotovosti
- ochrana majetku a osôb pri preprave
- zabezpečovanie kultúrnych podujatí
- vypracovanie plánu ochrany